MẮT HỔ XANH BIỂN

Giá từ: 240.000

Thông tin cơ bản:

  • Màu: xanh biển
  • Hợp mệnh: Thủy, Mộc
  • Hình dáng: hạt mắt hổ tiện tròn để xâu chuỗi
  • Chất liệu: đá mắt hổ
  • Kích thước: 8 – 10 – 12 – 14mm
  • Giá: 240.000 – 340.000 – 440.000 – 600.000 VNĐ

Mắt hổ xanh biển được xem như một loại đá bí ẩn và quyền năng. Từ cái tên đến màu sắc đều có sự độc đáo riêng biệt. Được đánh giá như một loại bùa hộ thể, phù trợ chủ nhân. 

Số lượng