MÃ NÃO ĐỎ KHẮC HOA SEN TRẮNG

Giá từ: 360.000

Thông tin cơ bản

  • Màu: đỏ cam
  • Hợp mệnh: Hỏa, Thổ
  • Hình dáng: hạt mã não đỏ tiện tròn có khắc hoa sen trắng
  • Chất liệu: mã não
  • Kích thước: 8 – 10 – 12mm
  • Giá: 360.000 – 440.000 – 500.000 VNĐ

Mã não đỏ khắc hoa sen trắng gắn liền với quý chủ tử thành tâm hướng Phật, hoặc tu tập tại gia. Đóa bạch liên khắc trên mã não đỏ mang ý nghĩa đức hạnh, liêm chính. Tặng hoa sen thể hiện lòng biết ơn, sự tôn kính. 

Số lượng