MÃ NÃO ĐỎ CHẠM LỤC TỰ

Giá từ: 200.000

Thông tin cơ bản

  • Màu: Đỏ
  • Hợp mệnh: Hỏa, Thổ
  • Hình dáng: Viên tròn để xâu chuỗi
  • Chất liệu: Mã não
  • Kích thước: 8mm – 10mm – 12mm
  • Giá: 200.000 – 240.000 – 300.000 VNĐ

Người Nepal tin rằng mã não đỏ mang lại sự che chở từ thần linh. Mang đến cho họ ý chí và sức mạnh để chinh phục đỉnh núi cao nhất của dãy Hy Mã Lạp Sơn. Vòng tay mã não đỏ chạm lục tự cũng mang đến ý nghĩa tích cực tương tự.

Số lượng