MÃ NÃO ĐỎ CHẠM HOA SEN VÀNG

Giá từ: 500.000

Thông tin cơ bản

  • Màu: đỏ
  • Hợp mệnh: Hỏa, Thổ
  • Hình dáng: hạt mã não đỏ tiện tròn chạm khắc hoa sen vàng
  • Chất liệu: mã não
  • Kích thước: 6mm – 8mm – 10mm – 12mm
  • Giá: 500.000 – 700.000 – 800.000 – 900.000 VNĐ

Mã não đỏ hướng thân chủ đến những suy nghĩ tích cực và sâu sắc. Hơn thế chúng còn mang trên mình với sự vươn mình tỏa sáng của sen vàng. Mã não đỏ chạm hoa sen vàng sẽ dẫn lối người trên con đường khai phá bản thân.

Số lượng