MÃ NÃO DIÊM NGUYÊN X NGỌC BÍCH

4.107.000

Thông tin cơ bản

  • Màu: Đa sắc màu
  • Chất liệu: Đá tự nhiên
  • Hình dáng: Hình tròn để xâu chuỗi
  • Kích thước: 6mm
  • Giá: 4.107.000

Ý nghĩa: Mã não diêm nguyên x ngọc bích được tạo nên từ những tinh thể đá tự nhiên. Vậy nên, đá mang nguồn năng lượng mạnh mẽ từ đó thu hút mọi điều may mắn. Vòng đá còn mang lại những điều thuận lợi trong việc làm ăn và kinh doanh.

Số lượng