LU THỐNG MÃ NÃO ĐEN KHẮC LỤC TỰ CHÚ

Giá từ: 660.000

Thông tin cơ bản

  • Màu: đen
  • Hợp mệnh: Mộc, Thủy
  • Hình dáng: Lu thống hình trụ tròn để xâu chuỗi
  • Chất liệu: mã não
  • Kích thước: 10mm – 12mm
  • Giá: 660.000 – 700.000 VNĐ

Lu thống mã não đen khắc lục tự chú nhắc nhở chủ nhân luôn quán tưởng Phật Pháp. Từ đó người đeo luôn suy nghĩ tích cực và sống thiện lành.

Số lượng