LARIMA PHỐI MẬT LẠP

4.300.000

Hạt đá Larima thiên nhiên size 8mm
Hạt Fluorite thiên nhiên size 8mm

Hạt Hoa Phách thiên nhiên size 10mm

Bánh xe Hổ Phách Mật Lạp thiên nhiên size 11mm

Giá sỉ 1.xxx.000 từ 5sp trở lên

Hết hàng