HỔ PHÁCH MẬT LẠP

3.750.000

Thông tin cơ bản

  • Chất‌ ‌liệu:‌ ‌Đá‌ ‌tự‌ ‌nhiên‌ ‌
  • Giá:‌ ‌3.750.000‌ ‌VNĐ‌ ‌
  • Màu:‌ ‌Đa sắc.‌ ‌ ‌
  • Hợp‌ ‌mệnh:‌ ‌Tất cả các mệnh ‌
  • Hình‌ ‌dáng:‌ ‌viên tròn xâu chuỗi 

Hổ phách mật lạp là vật dung hòa ngũ hành. Sinh từ cây, dòng chảy như máu huyết, màu vàng kim, được nung từ nham thạch và ẩn trong đất lâu ngày. Nhờ vậy, vòng hổ phách thành một vật phẩm quý hiếm và được săn lùng cực kì nhiều.

Số lượng