CHUỖI KYANITE THIÊN NHIÊN VIP

1.300.000

Kích thước hạt : 8mm đến 11mm

Số lượng