CHUỖI GARNET XANH THIÊN NHIÊN

1.100.000

Kích thước hạt : 10mm – 12mm

Số lượng