CHUỖI DIOPSIDE 10MM THIÊN NHIÊN

3.550.000

Kích thước hạt : Đủ size từ 7mm đến 12mm

Số lượng