CHUỖI CỔ NGỌC TRAI x NGỌC BÍCH

5.893.000

Kích thước hạt : 6mm

Hết hàng