CHUỖI CỔ NGỌC CẨM THẠCH

5.892.000

Kích thước hạt : 8mm

Số lượng