CHUỖI BERYL THIÊN NHIÊN 10MM

1.200.000

Kích thước hạt: 10mm

Số lượng