CHỈ DÙ 0.8MM #72

40.000

Kích thước chỉ 0.8mm 100m 1 cuộn

Số lượng