CHỈ CHUYÊN DỤNG THIẾT KẾ TRANG SỨC

40.000

Kích thước : 0.8mm

Số lượng