BERYL

730.000

Thông tin cơ bản: 

  • Màu: đa sắc
  • Hợp mệnh: tất cả các mệnh
  • Hình dáng: viên tròn để xâu chuỗi
  • Chất liệu: đá tự nhiên
  • Kích thước: 10mm 
  • Giá: 26.000 VNĐ/ gram

Ý nghĩa: Vòng tay Beryl hấp thụ linh khí của thiên địa trong suốt ngàn năm. Hỗ trợ chủ nhân khai thông trí não, duy trì trạng thái tinh thần ổn định. Đồng thời thu hút vượng khí, may mắn, cải thiện sức khỏe thể chất và mở rộng đường tình duyên.

Số lượng