BÁNH XE HUYẾT PHÁCH

Giá từ: 840.000

Thông tin cơ bản: 

  • Màu: đỏ sậm
  • Hợp mệnh: Hỏa, Thổ
  • Hình dáng: bánh xe để xâu chuỗi
  • Chất liệu: đá tự nhiên 
  • Kích thước: 6mm – 8mm  
  • Giá: 120.000 VNĐ/ gram

Ý nghĩa: Vòng tay bánh xe Huyết Phách ẩn chứa nguồn sức mạnh dồi dào của vũ trụ. Hỗ trợ chủ nhân thu hút vượng khí, gia tăng may mắn, nuôi dưỡng trí tuệ và cải thiện sức khỏe. 

Số lượng