BÁNH XE HỔ PHÁCH MẬT LẠP

Giá từ: 1.960.000

Thông tin cơ bản: 

  • Màu: vàng
  • Hợp mệnh: Kim, Thổ
  • Hình dáng: bánh xe để xâu chuỗi
  • Chất liệu: đá tự nhiên
  • Kích thước: 6mm – 8mm 
  • Giá: 280.000 VNĐ/ gram

Ý nghĩa: Vòng tay bánh xe Hổ Phách Mật Lạp là vật phẩm đại diện cho sự thịnh vượng và quyền lực. Hỗ trợ chủ nhân nuôi dưỡng tâm trí, điều hòa cảm xúc, tái tạo năng lượng và tăng vận đào hoa.

Số lượng