[BÁN SỈ] CHARM BẠC THÁI 925 PHỐI VÒNG CHỦ ĐỀ BIỂN KHƠI