BẠCH NGỌC HÒA ĐIỀN x NGỌC BÍCH

3.750.000

Kích thước hạt : 8mm

Số lượng