APATITE PHỐI CHARM NGỌC HÒA ĐIỀN HÌNH ĐÁM MÂY

3.035.000

Thông tin cơ bản

  • Loại đá: Đá và ngọc tự nhiên
  • Màu: Xanh dương, hồng, trắng
  • Hợp mệnh: Thủy, Mộc
  • Hình dáng: Viên tròn, lu thống để xâu chuỗi
  • Giá: 3.035.000 VNĐ

Ý nghĩa: Apatite phối charm Ngọc Hòa Điền hình đám mây tạo sự thúc đẩy đánh thức bản ngã cá nhân. Đồng thời làm thức tỉnh những năng lượng tiềm ẩn của người sở hữu chiếc vòng. Từ đó giúp người đeo phát triển năng lực của chính mình một cách hoàn thiện.

Số lượng